Liebregts
Logo
Plaatje1
plaatje2
Plaatje3
plaatje4
Welkom op de site van Liebregts fundatie en vloertechniek. Wij zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van omvangrijke betonwerken in de glastuinbouw met als core - business het funderen van tuinbouw kassen.

Door de jarenlange ervaring en een niet aflatende gezonde innovatiedrift, zijn wij erin geslaagd een nieuw prefab fundatie voor alle type's kassen te ontwikkelen, te produceren en op de markt te brengen. Dit om aan de steeds hogere gestelde eisen van kasfundaties te voldoen. Deze nieuwe fundatie voldoet zowel aan de Nederlandse [ TNO - NEN 3895 ] alsmede de Europese [ EN 13031-1 ] norm.

De elementen worden in een optimaal geconditioneerde omgeving vervaardigd waardoor aan de hoogste kwaliteitseisen zowel milieu - als betontechnisch kan worden voldaan.

De montage van de prefab elementen wordt onder alle weersomstandigheden planmatig en just in time uitgevoerd met behoud van alle normvoorwaarden.

Door het volledig mechanisch stellen van deze elementen in het werk kan het ook de toetsing van de strenge Arbo wetgeving eenvoudig doorstaan en voldoet het aan de strengste veiligheidsvoorschriften.

De wijze van productie in combinatie met de montage – techniek van de nieuwe fundering geven een 100 % correcte maatvoering alsmede de ultieme garantie voor een door TNO getoetste
Projecten in uitvoeringNeem vrijblijvend contact met ons opTerug naar onze homepageInformatie over onze producten